دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجوز انتشار مجله زبان زنان، ۱۳ اسفند ۱۳۲۲

مجوز انتشار مجله زبان زنان، ۱۳ اسفند ۱۳۲۲

نمای تفصیلی

  • آفریننده عيسى صدیق
  • تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۲۲ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A17
  •