دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وزارت فرهنگ به صدیقه دولت آبادی، ۱۲ مرداد ۱۳۲۱

وزارت فرهنگ به صدیقه دولت آبادی، ۱۲ مرداد ۱۳۲۱

اجازه نامه برای انتشار مجله زبان زنان توسط صدیقه دولت آبادی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۲۱ ش
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A16
  •