دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یادنامه برای صدیقه دولت آبادی، [مرداد ۱۳۴۰]

یادنامه برای صدیقه دولت آبادی، [مرداد ۱۳۴۰]

فتوکپی مقاله چاپ شده در «خواندنی ها»، سال ۲۱، شماره ۹۰، و فتوکپی یادنامه های چاپ شده در «اطلاعات بانوان»، شماره ۲۲۳.

نمای تفصیلی

  • تاریخ صفر یا ربیع‌الاول ۱۳۸۱ ق
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A124
  •