دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

به یاد ایران

به یاد ایران

سراج النساء بیگم جزو نخستین گروه دانشجویان زن در دانشگاه تهران بود. این مقاله را وی پس از بازگشت به هند برای خانم صدیقه دولت آبادی فرستاده است. به نظر می رسد، خانم دولت آبادی این متن را برای انتشار در زبان زنان ویرایش کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۵۶ یا ۱۳۵۷ ق تا ۱۳۷۶ یا ۱۳۷۷ ق
  • مجموعه ها صدیقه دولت آبادی
  • متعلق به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی، آمستردام
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی (آمستردام، هلند) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1017A112
  •