دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

هدایت الله حکیم باشی به میرزا حسن شیخ الاسلام

هدایت الله حکیم باشی به میرزا حسن شیخ الاسلام

نویسنده نامه، هدایت الله، پسر میرزا حسن حکیم باشی و ملکی جهان خانم و برادر حاجیه خانم است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده هدایت الله حکیم باشی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۱۳.۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A83
  •