دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام و حکیم باشی

جهان آرا به میرزا حسن شیخ الاسلام و حکیم باشی

دو نامه در یک پاکت از جهان آرا (حاجیه خانم) پزشکیان به دامادش میرزا حسن شیخ الاسلام و پدرش میرزا حسن خان حکیم باشی.

نمای تفصیلی

 • آفریننده جهان آرا حاجیه خانم
 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  ابعاد نامه دوم: ۱۳/۲ × ۲۰/۷ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۳/۳ × ۷/۵ سانتیمتر.

 • ابعاد ۲۰.۶ × ۱۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
 • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
 • شماره سند 1016A81
 •