دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منشی باشی به حاج علی اکبر، ۶ محرم ۱۳۳۴

منشی باشی به حاج علی اکبر، ۶ محرم ۱۳۳۴

منشی باشی از حاج سید علی اکبر درخواست می کند که ۹۵ تومان خرجی سالیانه صدیقه خانم دختر میرزا مسعود شیخ الاسلام را بپردازد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده منشی باشی
  • تاریخ ۶ محرم ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۴ × ۱۰.۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A35
  •