دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی خانواده شیخ الاسلام

عکس دسته جمعی خانواده شیخ الاسلام

عکس دسته جمعی خانواده شیخ الاسلام. از راست به چپ (نشسته): هدایت الله حکیم باشی، میرزا بزرگ شیخ الاسلام، عزیزالملوک (دختر رخساره خانم و میرزا حسن شیخ الاسلام)، میرزا مسعود شیخ الاسلام، میرزا حسن شیخ الاسلام.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A211
  •