دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تسبیح

تسبیح

متعلق به نواب الحاجیه، دختر زیبا چهره میرفندرسکی و میرزا حسین شیخ الاسلام (مجدالاسلام)، و همسر میرزا مسعود شیخ الاسلام. به دخترش نیمتاج خانم (تاج السادات) و بعد از او به نوه اش افسر الملوک شیخ الاسلامی رسیده است.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A201
  •