دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

میرزا حسن شیخ الاسلام به رخساره خانم

میرزا حسن شیخ الاسلام به رخساره خانم

نامه میرزا حسن شیخ السلام به همسرش رخساره خانم درباره اولین سفرش به تهران.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا حسن شیخ الاسلامى (رئیس المجاهدین)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۲۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A171
  •