دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام، [۱۳۰۳ ق]

خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام، [۱۳۰۳ ق]

نامه خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ السلام راجع به فوت مادرش شاهزاده بلقیس خانم دختر بهرام میرزا معزالدوله.

Audio


گفتنیهای بهرام شیخ الاسلامی در این مورد

نمای تفصیلی

  • آفریننده خان بابا خان بهلول
  • تاریخ ۱۳۰۳ ق (۱۸۸۶)
  • ابعاد ۱۳.۶ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1016A170
  •