دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه های خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام

نامه های خان بابا خان بهلول به میرزا حسن شیخ الاسلام از جمله دو نامه در مورد فوت مادرش شاهزاده بلقیس خانم دختر بهرام میرزا معزالدوله.

نمای تفصیلی

  • آفریننده خان بابا خان بهلول
  • تاریخ حدود ۱۳۰۳ یا ۱۳۰۴ ق
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1016A168
  •