دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نجم السلطنه و فرمانفرما

نجم السلطنه و فرمانفرما

ملک تاج نجم السلطنه و برادرش عبد الحسین میرزا فرمانفرما.

نمای تفصیلی

 • آفریننده ابو الحسن دیبا ثقة الدوله
 • تاریخ ۳۰ جمادی‌الاول ۱۴۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس نوشته شده: «این عکس حضرت علیه نجم السلطنه است و عبدالحسین فرمانفرما که ابوالحسین خان ثقه الدوله انداخته است. اول ذی الحجه ۱۳۴۱. عبدالحسین فرمانفرما در سن شصت و شش سالگی است.»

 • مجموعه ها حافظ فرمایان
 • متعلق به مجموعه حافظ فرمایان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1015A4
 •