دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری

مجموعه‌ای از نامه، عکس، گزارش، و اسناد حقوقی و مالی شامل شناسنامه، اقرارنامه، وکالت‌نامه، صلح‌نامه، رسید مالی، استشهاد‌نامه، نکاح‌نامه، وقف‌نامه، بیع‌نامه، هبه‌نامه، عریضه، و تقسیم متروکات

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۳ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 17203
  •