دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۰۰ ش

عکس گروهی، ۱۳۰۰ ش

عروسی دایی قزی [دختردایی]؛ نوشته پشت عکس: «عکسی است که توسط مسیو انداخته شده در روز دهم حمل تخاقوی ئیل ۱۳۰۰. عکس دایی قزی با خلیل خان و مجید خان»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۰ ش
  • ابعاد ۱۴ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A70
  •