دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از سمت راست: سلطان خانم (خواهر ماه تابان و خاله سیما امیرابراهیمی) و ماه تابان ابراهیمی (مادر سیما امیرابراهیمی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴۰ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A74
  •