دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوبلن

گوبلن

کار دست عزیز امیرابراهیمی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۷ ش
  • ابعاد ۳۹ × ۳۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201B14
  •