دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه فرزندان حاجی زینل، ۱۲۵۸ ق

بیع نامه فرزندان حاجی زینل، ۱۲۵۸ ق

علی عسکر، ابوتراب، و صفیه، فرزندان حاجی زینل، ملک موروثی خود، دو ثلث و نصف ثلث از نصف باغ جعفری و باغ تقی آباد، واقع در قصر حمید بالا، را به اسحق خان، پسر ابراهیم خان عرب، در ازای مبلغ ده تومان نقد فضی فروخته‌اند. مال‌المصالحه غبن دو تومان و پنج هزار دینار نقد معین شده‌است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ محرم ۱۲۵۸ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A140
  •