دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طاقچه‌پوش یا رویه بخاری

طاقچه‌پوش یا رویه بخاری

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۳۷ × ۲۴۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها یاسمن کلانتری عامری
  • متعلق به مجموعه یاسمن کلانتری عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 16193A63
  •