دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس القمر زرگر نژاد-اوز

مجموعه‌ای از اشیاء زندگی روزمره که بیشتر از آنِ سمن‌بر زرگرنژاد، مادر شمس‌القمر زرگر نژاد، و بخشی متعلق به شاه بی‌بی، مادر علی زرگرنژاد و مادر شوهر سمن‌بر است

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ
  • تاریخ دریافت ۹ خرداد ۱۳۹۵
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 16186
  •