دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قلابه

قلابه

متعلق به شاه بی بی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد درازای هر کدام: ۳.۵ سانتیمتر و پهنا: ۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A50
  •