دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گردنبند معطر

گردنبند معطر

با میخک درست می کردند و در آن دعا می گذاشتند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد درازای کل: ۴۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • متعلق به مجموعه شمس القمر زرگر نژاد-اوز
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 16186A15
  •