دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آیران دیبی

مجموعه ای از اسناد حقوقی و مالی مربوط به اهالی روستای آیران دیبی (مرند)، شامل نکاح نامه، طلاق نامچه، پشه نامه، وکالت نامه، بیع نامه، صلح نامه، هبه نامه، شکایت نامه، و شهادت نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    اسناد این مجموعه را ابوالفضل ماهی از خانواده های محلی در روستای آیران دیبی (مرند) جمع آوری کرده و در اختیار دنیای زنان در عصر قاجار قرار داده است.

  • تاریخ اواخر قرن ۱۲ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14145
  •