دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد حقوقی مربوط به فاطمه خانم

اسناد حقوقی مربوط به فاطمه خانم

این اسناد عبارتند از: ۱- وکالت نامه فاطمه خانم، دختر کربلایی قاسم، سکینه خاتون، دختر میرزا احمد، و آقا ایمان، پسر کربلایی علی افضل، به آقا عباسقلی در خصوص فروختن زمین ها، خانه، و باغچه (۲۹ جمادی الثانی ۱۳۴۲ ق)؛ ۲- بیع نامه کربلایی محمد حسین، پسر مشهدی جعفر، به وکالت فاطمه خانم، دختر کربلایی قاسم، درباره فروش یک قطعه زمین به ایمامقلی [امامقلی]، پسر کربلایی افضل، به قیمت ۸ تومان (۱۳ شعبان ۱۳۴۹ ق)؛ ۳- وکالت نامه فاطمه خانم، دختر کربلایی قاسم، به عبدالله، پسر میرزا مسیح، برای گرفتن حق او بابت یک قطعه زمین متعلق به کربلایی قاسم که در تصرف علی اکبر، پسر خداویردی، تقی، و کربلایی حیدر است (۲۸ شعبان ۱۳۵۰ ق)؛ ۴- بیع نامه فاطمه خانم، دختر کربلایی قاسم، درباره فروش هفت من و سه چارک ارزن مرندی، سهم دختر و پسر مرحومش، صغرا و ابراهیم، از نصف یک قطعه زمین واقع در مزرعه کوهی مشهور به سوته دل در قریه عریان دبی [آیران دیبی]، به آقا حسین، پسر ولی، به مبلغ ۱۵ تومان (۱۲ ذیقعده ۱۳۵۱ ق)؛ ۵- وکالت نامه تام الاختیار فاطمه خانم، دختر کربلایی قاسم، ساکن قریه شوره به کربلایی عبدالعلی آقا، پسر میرزا مسیح، در خصوص فروش یک قطعه زمین تخم ریزی شده در مزرعه روستای عریاندبی [آیران دیبی] (۱۶ ذیحجه ۱۳۵۳ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ جمادی‌الثانی ۱۳۴۲ ق تا ۱۶ ذی‌الحجه ۱۳۵۳ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A1
  •