دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به زینب خانم و شاه صنم خانم، ۱۳۴۲ ق

اسناد مربوط به زینب خانم و شاه صنم خانم، ۱۳۴۲ ق

اسناد عبارتند از: ۱- زینب خانم و شاه صنم خانم و علی اکبر، پسر کربلایی حسین، با حسن، پسر کربلایی محمد باقر، و عباسقلی در خصوص دو من زمین پیشگاه قنات عریاندبی اختلاف پیدا کرده و چون مدعی علیها منکر شدند میان آنان مصالحه شد در مقابل سه تومان که به هر یک زینب و شاه صنم و علی اکبر یک تومان داده شود و دیگر ادعایی نداشته باشند (۲ شعبان ۱۳۴۲ ق). ۲- شاه صنم خانم و زینب خانم، دختران کربلایی اسمعیل، به آقا میرزا احمد وکالت تام الاختیار داده اند تا یک قطعه زمین یونجه زار را واقع در پیشگاه چشمه عریاندبی [آیران دیبی]‌ که حصه و رسد آنان بوده است به کربلایی حسنقلی، پسر عباس، به قیمت پنج تومان قران بفروشد (۸ شوال ۱۳۴۲ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۴۲ ق
  • مجموعه ها آیران دیبی
  • متعلق به مجموعه آیران دیبی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ آبان ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14145A14
  •