دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیاله

پیاله

نوشته درون پیاله: «صاحب شاه بهرام ابن مهربان ۱۳۲۷»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۴ سانتیمتر، قطر: ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • متعلق به مجموعه پروین غریب شاهی (صداقت یزدی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14132A39
  •