دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه حاج فخرالملک اردلان

خانه حاج فخرالملک اردلان

نقشه و عکس های خانه حاج فخرالملک اردلان، واقع در محله اودلاجان تهران؛ عکس ها شامل نمای در ورودی، دالان ورودی، حیاط، رواق (همکف)، وید و راه پله، بروار شرقی، بروار غربی، صندوق خانه، تالار، گوشوار شرقی، گوشوار غربی، شاه نشین و ایوان آن، اتاق، مفصل بین شاه نشین و اتاق، آشپزخانه، آب انبار، و حوض خانه

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نقشه و عکس ها از: مینا فاطمی

 • مجموعه ها پروژه اودلاجان
 • متعلق به پروژه اودلاجان
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 16190A2
 •