دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسولیان

مجموعه‌ای شامل عکس‌‌های خانه‌ قدیمی رسولیان در یزد، یک نکاح نامه، یک صلح نامه، و چند نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1395
  •