دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش باغ به دختر سلطان العلماء، ۱۳۳۳ ق

فروش باغ به دختر سلطان العلماء، ۱۳۳۳ ق

آقا سید محمد، فرزند سید علی، به حاجی عبدالرسول تاجر یزدی، فرزند حاجی محمدتقی، یک دانگ باغ واقع در محل سر دوراه از محل اهرستان را به مبلغ سیصد و نود تومان فروخت (۱۳۳۳ ق)؛ حاشیه: بعد از انقضای این قرارداد مصالحه شد با صبیه سلطان العلماء و همسر میرزا سید محمد و پانصد و شصت و پنج تومان را نقد ماخوذ و بلافاصله منتقل شد بر حسب قباله علیحده (۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۶ ق)؛ حاشیه: علیامخدره مکرمه فرزند سلطان العلماء مراتب مزبوره را تصدیق نمودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ربیع‌الثانی ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۲.۵ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها رسولیان
  • متعلق به مجموعه رسولیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1395A4
  •