دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لیلی جلیلی طهرانی

مجموعه‌ای از عکس‌ها و اشیاء زندگی روزمره.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    این مجموعه مشتمل است بر عکس‌ها و اشیاء زندگی روزمره مانند رومیزی، چرخ‌خیاطی، گردسوز، زیردستی، سرمه دان و غیره که از زیور سلطانیه به رفعت الملوک قاهری و از او به دخترش لیلی جلیلی طهرانی رسیده‌اند.

  • تاریخ ۱۲۹۰ش-۱۳۳۰ش (۱۹۵۱-۱۹۱۱م)
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۱
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1274
  •