دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گردسوز

گردسوز

از زیور سلطانیه به رفعت الملوک قاهری و از او به دخترش لیلی جلیلی طهرانی رسیده است. جنس: بارفتن

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۲۹۰ ش
  • ابعاد ۴۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها لیلی جلیلی طهرانی
  • متعلق به مجموعه لیلی جلیلی طهرانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1274A16
  •