دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آینه و گلدان

آینه و گلدان

از زیور سلطانیه به رفعت الملوک قاهری و از او به دخترش لیلی جلیلی طهرانی رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۲۹۰ ش
  • ابعاد آینه: ۲۱ × ۴۹ سانتیمتر؛ ارتفاع گلدان ها: ۲۰ سانتیمتر؛ ظرف قرمز رنگ: ۷ × ۱۴ سانتیمتر؛ ظرف برنزی: ۱۳ × ۲۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها لیلی جلیلی طهرانی
  • متعلق به مجموعه لیلی جلیلی طهرانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1274A20
  •