دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افروز مقدم

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، شناسنامه، و یک مصاحبه صوتی با افروز مقدم.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 1269
  •