دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه افروز مقدم

شناسنامه افروز مقدم

افروز مقدم، فرزند فاطمه و یحیی مقدم، متولد ۸ خرداد ۱۲۸۹ ش در روستای چرگر (از توابع زنجان)؛ تاریخ صدور شناسنامه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۱۲ است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ارديبهشت ۱۳۱۲ ش
  • مجموعه ها افروز مقدم
  • متعلق به افروز مقدم
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آذر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1269A2
  •