دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوفه

مجموعه‌ای از نسخ خطی کتابخانه بنیاد کوفه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    محمد صالح مکیه بنیاد کوفه را در لندن در دهه ۱۹۹۰ برای ادامه فعالیتهای فرهنگی پروژه دانشگاه کوفه، که وی در دهه ۱۹۶۰ در بغداد آغاز کرده بود، بنیان گذاشت. کتابخانه بنیاد حاوی مجموعه‌ای از نسخ خطی است که محمد مکیه و همسرش مارگرت مکیه طی چندین دهه گردآورده اند. برای مجموعه ما فقط آن نسخی که از حیث دوره تاریخی و مطلب مربوط است انتخاب شده.

  • تاریخ قرن ۱۳ ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1263
  •