دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لذت النساء

لذت النساء

کتاب لذت النساء، نوشته ضیاء الدین نخشبی در سده هشتم هجری است. این کتاب در ده باب، درباره کیفیت تمتع و آداب مجامعت، اغذیه و داروهای تقویت باه و همچنین شامل تصویرهایی در مورد انواع مقاربت است. این متن از روی متون مشابه سانسکریت مانند کاماسوترا و کوکاشسترا گرفته شده است. با توجه به فرم و سبک تصویرها به نظر می رسد که این نسخه هندی و متعلق به قرن نوزدهم باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها کوفه
  • متعلق به مجموعه خصوصی محمد صالح و مارگرت مکیه
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ آبان ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1263A1
  •