دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرین دخت سلطانی نوری

این مجموعه شامل دو سری نامه است: اولی نامه های زرین تاج خانم به همسرش است و دومی شامل مکاتبات اعتمادالاطباء (سلطان الاطباء) و پسرش معتمدالسلطان درباره امور مالی و خانوادگی (مسائلی مانند اخبار ازدواج، تولد، مرگ، طلاق، سفر و غیره) میباشد. این نامه ها بین تهران و تبریز و در حدود سالهای ۱۳۲۱-۱۳۱۴ ق. مبادله شده اند.این مجموعه همچنین شامل یک نکاح نامه و صلحنامه فروش خانه‌ای در قریه حصار ابوعلی مشهور به کامرانیه واقع در شمیران به حاج میرزا مرتضی قلی سلطان الاطباء نوری (اعتمادالاطباء) در سال ۱۸۹۸ است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    شیرین دخت سلطانی نوری دختر اقدس شاهین و عباس سلطانی نوری (احتمالاً همان معتمدالسلطان در نامه‌های مجموعه) و همسر اسماعیل نیازاده بوده است. این مجموعه را مریم نیازاده دختر شیرین دخت سلطانی نوری در سال ۱۳۸۹ در اختیار «دنیای زنان در عصر قاجار» گذاشته اند.

  • تاریخ ۱۳۱۴-۱۳۵۰ ق
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1132
  •