دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خسرو و شيرين‌ نظامی، [قرن‌ ۱۲-۱۱ ق]

خسرو و شيرين‌ نظامی، [قرن‌ ۱۲-۱۱ ق]

یکی از تصاویر شیرویه (پسر خسرو از یک ازدواج دیگر) را نشان می‌دهد که از طمع رسیدن به تاج و تخت و عشق به شیرین، پدر خود را در خواب به قتل می رساند. مینیاتور دیگر صحنه ای از داستان را به تصویر می کشد که در آن اسب شیرین در راه بیستون به زمین می افتد. فرهاد اسب را از زمین بلند می کند و آنرا تا کاخ شیرین که در گوشه سمت چپ عکس دیده می شود، می برد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن‌ ۱۲-۱۱ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از شماره سند ۱۳۹۸، ص. ۱۵ رو و ص. ۹۲ پشت (كتابخانه جوئيش‌ تئولوجيكال‌ سمينری). اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۲۱.۵ × ۱۴.۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران ( ۱۳۷۹-ع-۱۱۹۲ و ۱۳۷۹-ع- ۱۱۹۳)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1025A166
 •