دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گردنبند

گردنبند

گردنبند اهدايی امام‌ جمعه مشهد به‌ حنا (خورشيد) دختر يهوديی پس‌ از واقعه الله دادی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۵۴ ق (۱۸۳۸)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-ع-۱۲۵۲)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A194
 •