دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افسر جهانبانى

افسر جهانبانی فرزند اختر خانم و حبیب الله سردار منتخب جهانبانی اول صیغه احمد شاه بود، بعد که شاه رفت سردار منتخب او را به زور برد و بعدها زن منصور میرزا شد که کامبیز و منیژه خانم (همسر شاهپور غلامرضا) و بیژن جهانبانی از همین ازدواج است.

این اطلاعات را بهمن بیانی، صاحب مجموعه بیانی، در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید