دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

امه خانم

دختر بی بی زهرا و حبیب الله، همسر محمدرضا و محمد کریم، خواهر سکینه خاتون، آقا محمد حسین، و خورشید خانم

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید