دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی زهرا

دختر اسماعیل، همسر حبیب الله، مادر خورشید خانم، آقا محمد حسین، سکینه خاتون، و امه خانم

این اطلاعات از اسناد مجموعه شهداد فاضلی استخراج شده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید