دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیگم آغا

بیگم آغا، دختر سکینه کندشلو (خانم باجی) و شیخ هادی نجم آبادی، از مسؤلان انجمن مخدرات وطن بود که در سال ۱۲۸۸ ق تأسیس شد. از دیگر کارهای او احداث مدرسه دخترانه در جنوب تهران و کلاس‌های آموزش برای زنان بزرگسال و ایجاد یتیم‌خانه برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست بود.

اسناد مجموعه ایران نو و: افسانه منفرد، «انجمن مخدرات وطن»، دايرة المعارف زن ایرانی، به سرپرستی مصطفی اجتهادی، جلد اول، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، چاپ اول، ۱۳۸۲، صص ۴۳-۴۴ و صص ۱۵۷-۱۵۸ بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید