دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مدرسه جدید دختران، ۱۳۲۸ ق

مدرسه جدید دختران، ۱۳۲۸ ق

برنامه درسی مدرسه که توسط دختر شیخ هادی نجم‌آبادی [آغا بیگم] تأسیس شده

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ ق
  • مجموعه ها ایران نو -- اخبار مدارس دخترانه
  • متعلق به مجموعه ایران نو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 15158E34
  •