دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

علی اصغر رحیمی دانش

علی اصغر چلوپز (رحیمی دانش)، پسر کربلایی رحیم، در سال ۱۲۸۵ شمسی با ربابه ازدواج کرد و فرزندان آنها محبوبه و طیبه هستند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید