دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس

ت ۱۳۰۳ ش
و ۱۳۹۳ ش

دختر راغی و موسی یشعیا؛ خواهر حشمت؛ وی در نود سالگی فوت کرد.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید