دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم

ت ۱۲۸۰ ش
و ۱۳۷۱ ش

همسر موسی یشعیا؛ مادر یعقوب، شکرالله، نجات، امیر، ناصر، هارون، و مهین (زلیخا)؛ وی درنود و یک سالگی فوت کرد.

این اطلاعات از طریق صاحب مجموعه، هارون یشایائی، به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید