دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملیکه غفاری

دختر خرم و مرتضی قلی غفاری؛ همسر نصرالله خان (منصور لشگر) و مادر اصلان و فخرالملوک

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید