دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جلال افشار

پسر ملک سلطان خانم و جمشید افشار سوباتایلو (مجدالسلطنه)؛ همسر ثریا یوشیج (خواهر نیما یوشیج). آن دو پسری به نام طغرل داشتند که در جوانی در دریا غرق شد. جلال افشار حشره شناس و بنیانگذار مطالعات حشره شناسی و حیوان شناسی در دانشکده کشاورزی کرج بود.

منبع این اطلاعات صاحب مجموعه (یاسمین مؤیدی)، و صفحه ویکی پدیای جلال افشار https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید