دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاهزاده بیگم به آسیه خانم

شاهزاده بیگم به آسیه خانم

از قزوین شاهزاده بیگم، همسر میرفندرسکی، پاسخ به منازعات در مورد ارث زیبا چهره همسر میرزا حسین شیخ الاسلام (مجد الاسلام).

نمای تفصیلی

  • آفریننده شاهزاده بيگم مسعود انصارى
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهرام شیخ الاسلامی
  • متعلق به مجموعه خصوصی بهرام شیخ الاسلامی، در بزرگداشت مادرشان، خانم افسرالملوک شیخ الاسلامی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 11A3963
  •